רו"ח חיים כהן

אימייל : info@israel-cyprus.com
טלפון : 972-73-7432220

חבר ועדת ביקורת

רו"ח חיים כה מכהן כחבר ועדת ביקורת החל משנת 2018